Từ khóa:

#tuyến đầu chống dịch
Tìm thấy 43 kết quả
Làm việc từ chiều đến 3 giờ sáng không kịp ăn cơm, khi xong việc bạn Liên mệt quá nằm trên bàn thiếp đi.

Có những người 'cách ly' chưa biết ngày về

(PLO)- Họ là những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, đang từng ngày đối mặt với nguy hiểm nhưng mỗi người đều vững một niềm tin cùng chiến thắng để trở về.