Thay đổi chữ đệm cho con ở đâu?

Thay đổi chữ đệm cho con ở đâu?

(PLO)- Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch của người chưa đủ 14 tuổi thì UBND cấp xã (nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân đó) giải quyết, đủ 14 tuổi trở lên thì đến UBND cấp huyện.