Cả huyện ‘đau đầu’ vì vụ ly hôn của một cô giáo

Cả huyện ‘đau đầu’ vì vụ ly hôn của một cô giáo

(PL)- Bản án ly hôn không tuyên cụ thể việc thăm nom con chung.
(PL)- Bản án ly hôn không tuyên cụ thể việc thăm nom con chung.
(PL)- Bản án ly hôn không tuyên cụ thể việc thăm nom con chung.
(PL)- Bản án ly hôn không tuyên cụ thể việc thăm nom con chung.
(PL)- Bản án ly hôn không tuyên cụ thể việc thăm nom con chung.
(PL)- Bản án ly hôn không tuyên cụ thể việc thăm nom con chung.