Chính thức xóa đảng tịch phó giám đốc sở ‘hụt’

Chính thức xóa đảng tịch phó giám đốc sở ‘hụt’

(PL)- Ngày 4-8, ông Lê Đình Giám, Bí thư Huyện ủy Phù Mỹ (Bình Định), đã ký Quyết định số 804/QĐ-HU hủy bỏ hai quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức đối với ông Lê Thanh Sơn, Phó phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh Bình Định.