UNESCO vinh danh  Dân ca, Ví giặm Nghệ Tĩnh

UNESCO vinh danh Dân ca, Ví giặm Nghệ Tĩnh

(PLO) -Lúc 23g10’ đêm 27-11 (giờ Việt Nam), phiên họp lần thứ 9 Uỷ ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của Unesco (diễn ra tại Paris, Pháp) đã chính thức vinh danh Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.