TP.HCM có thêm 6 tên đường mới

TP.HCM có thêm 6 tên đường mới

(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 1819 về việc đặt, đổi tên mới cho sáu tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh.