Nghiện game cũng như... nghiện ma túy

Nghiện game cũng như... nghiện ma túy

(PL)- Không còn biết mình là ai, đi tiểu không kiểm soát, vô cảm với mọi thứ xung quanh… Đây là hậu quả của tình trạng trẻ bị nghiện game.