Người Sài Gòn và văn hóa báo xuân

Người Sài Gòn và văn hóa báo xuân

(PL)- Điều gì làm người Sài Gòn cảm nhận tết sắp đến. Ở Hà Nội thì trời trở lạnh, môi các cô gái hồng, khu làng hoa bắt đầu ửng đỏ.