TP Thủ Đức chính thức vận hành

TP Thủ Đức chính thức vận hành

(PL)- Những công việc cần giải quyết cho người dân và doanh nghiệp vẫn được thực hiện bình thường, được duy trì thường xuyên, xuyên suốt… sau khi TP Thủ Đức đi vào vận hành.