Trung thần giữa thời loạn

Trung thần giữa thời loạn

(PL)- Thế nào là một trung thần giữa thời loạn? Câu hỏi này cứ đau đáu trong lòng Tả quân Lê Văn Duyệt. Câu hỏi ấy vẫn còn vọng đến hôm nay, trong vở cải lương đang diễn tại TP.HCM.