Học giả Nga-Việt thảo luận về tình hình căng thẳng ở Biển Đông

Học giả Nga-Việt thảo luận về tình hình căng thẳng ở Biển Đông

Trong hai ngày 19-20/5, tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga, Viện Viễn Đông trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đã tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn lần thứ 5 với chủ đề "Các ngày kỷ niệm trọng đại giai đoạn 2014-15 trong lịch sử Việt Nam", trong bối cảnh Việt Nam đang lên án Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) tại Biển Đông.