VIETNAM EXPO 2015: Cơ hội giao dịch thương mại

VIETNAM EXPO 2015: Cơ hội giao dịch thương mại

(PLO)- Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội, tăng cường, phát triển giao thương cùng các nhà sản xuất, xuất khẩu và cung cấp dịch vụ hàng đầu Malaysia.