Lại tranh cãi về thuế nhập khẩu xăng dầu

Lại tranh cãi về thuế nhập khẩu xăng dầu

(PL)- Bộ Tài chính áp thuế nhập khẩu bình quân gia quyền (số lượng nhập khẩu bình quân của các doanh nghiệp), doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng điều đó không có lợi cho người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp, chỉ có lợi cho cơ quan quản lý.