Đưa xe thuê cho cán bộ VKS làm tin

Đưa xe thuê cho cán bộ VKS làm tin

(PL)- Người này cho người kia thuê xe, quá hạn nhưng người thuê không trả; sau đó người cho thuê phát hiện cán bộ VKS chạy xe của mình…