Đồng Nai: Nhiều xe tùy tiện phát tín hiệu ưu tiên

Đồng Nai: Nhiều xe tùy tiện phát tín hiệu ưu tiên

(PLO)-  Việc lạm dụng sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên (đèn, còi, cờ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra khá phổ biến. Xe không đi làm nhiệm vụ khẩn cấp cũng tùy tiện sử dụng, phát tín hiệu của xe ưu tiên.