Một tỉnh ủy viên đi xe biển số giả

Một tỉnh ủy viên đi xe biển số giả

Ôtô mang biển số xanh 38A-000.23 mà ông Hồ Anh Tuấn - tỉnh ủy viên, trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh - đang sử dụng là chưa có trong hệ thống đăng kiểm.