Gần chùa, nhà nhà đua nhau coi bói

Gần chùa, nhà nhà đua nhau coi bói

(PL)- Vừa gửi xe đầu hẻm, anh chàng giữ xe đã nhanh nhẹn tiếp thị: “Lát đi chùa xong ra đây coi bói nha, có bà chị coi hay lắm!”.