Người mẹ kỳ lạ!

Người mẹ kỳ lạ!

Tôi có môt người mẹ kỳ lạ nhất trên đời - người đã đặt ra những rào cản luật lệ để giữ chúng tôi khỏi lối sống tự do bay nhảy.