Hàng loạt dự án quảng cáo sai sự thật để bán nhà

Hàng loạt dự án quảng cáo sai sự thật để bán nhà

Thứ Sáu, ngày 23/9/2016

Nhiều dự án quảng cáo đạt tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn Đức, Mỹ, Nhật, Singapore… cùng các loại giải thưởng nhưng sau khi giao nhà thì bị khách hàng vác đơn kiện.