5.000 người dự nhạc hội ‘Vệt nắng đông', thông điệp #BetterMe

5.000 người dự nhạc hội ‘Vệt nắng đông', thông điệp #BetterMe

Thứ Năm, ngày 5/12/2019

(PLO)- Vệt nắng đông, chương trình nhạc hội do VTV6 tổ chức gắn liền với ý nghĩa của chương trình #BetterMe - Một tôi tốt hơn.