2/3 cán bộ, công chức tại TP.HCM làm việc ở nhà

(PL)- Bắt đầu từ ngày 1-4, các cơ quan công sở tại TP.HCM đã bố trí 2/3 cán bộ, công chức làm việc tại nhà. Riêng 100% lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị sẽ làm việc tại trụ sở.

100% cán bộ, công chức kê khai tài sản, thu nhập

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo thủ trưởng các Sở, ban, ngành TP, các Doanh nghiệp nhà nước thuộc TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.