'Việt Nam sẽ chiến thắng' MV xúc động về chống dịch COVID-19

'Việt Nam sẽ chiến thắng' MV xúc động về chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 3/4/2020

(PLO)- MV Việt Nam sẽ chiến thắng vừa ra mắt đã thu hút hơn 13 triệu lượt xem.