Vì sao người Việt sốt với vé số kiểu Mỹ?

Vì sao người Việt sốt với vé số kiểu Mỹ?

Thứ Năm, ngày 21/7/2016

(PL)- Vé số kiểu Mỹ không thể cầm đi bán dạo mà cần phải có máy móc, thiết bị chuyên dụng, có kết nối mạng và phải có điện.