Sài Gòn ngập 72 điểm, sâu nhất 60cm

(PL0) – Theo báo cáo của Sở GTVT TP.HCM, số điểm ngập nhiều hơn và mức độ ngập sâu hơn so với với thông tin do Trung tâm Chống ngập cung cấp.

Yêu cầu kiểm tra việc TP.HCM tái ngập

(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở GTVT TP phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra thực địa, phân tích, xác định nguyên nhân gây ngập 13 điểm và tái ngập 14 điểm ở vùng trung tâm TP, báo cáo kết quả trước ngày 7-11.