Trường hợp nào được ra ngoài đi công chứng?

(PLO)- Cơ quan công chứng chỉ nhận giải quyết công chứng di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (ngân hàng) và các trường hợp cấp bách, đặc biệt khác.