Chính phủ yêu cầu NHNN củng cố chống vàng hóa

Chính phủ yêu cầu NHNN củng cố chống vàng hóa

Thứ Bảy, ngày 4/1/2014

(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Giảm lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ đồng xuống còn 5%

Giảm lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ đồng xuống còn 5%

Thứ Sáu, ngày 3/1/2014

Thống đốc NHNN vừa quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở thuộc gói 30.000 tỷ đồng là 5%/năm, tức giảm 1%/năm so với trước đây.

2014: Các bộ trưởng nói và làm

2014: Các bộ trưởng nói và làm

Thứ Tư, ngày 1/1/2014

Tất cả “tư lệnh” ngành đều quyết liệt, công khai và nỗ lực hành động trong lĩnh vực được giao để cùng Chính phủ hóa giải khó khăn, thách thức, đưa đất nước đi lên.