Ký kết Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Tòa trọng tài thường trực

Ký kết Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Tòa trọng tài thường trực

Hôm qua(23/6), tại Nhà khách Chính phủ, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã ký Hiệp định nước chủ nhà và Thư trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Tòa trọng tài thường trực (PCA) với ông Hugo Hans Siblesz, Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực