Qua kiểm toán, giảm 173 năm thu phí BOT

Qua kiểm toán, giảm 173 năm thu phí BOT

Thứ Tư, ngày 28/3/2018

(PLO)- Việc xác định giá trị kiểm toán doanh nghiệp nhà nước trong hai năm 2016, 2017 cũng đưa về cho ngân sách hàng ngàn tỉ đồng.