Tế bào ung thư sợ nhất thứ gì?

Tế bào ung thư sợ nhất thứ gì?

Thứ Tư, ngày 3/10/2018

Tế bào ung thư với tế bào thường giống như kẻ cắp với người tử tế, thậm chí “kẻ cắp” còn bảnh bao lịch thiệp hơn.