Bắt nguyên giám đốc trung tâm tư vấn dịch vụ việc làm

Bắt nguyên giám đốc trung tâm tư vấn dịch vụ việc làm

Thứ Bảy, ngày 19/8/2017

(PLO)- Trên cương vị giám đốc trung tâm tư vấn dịch vụ việc làm, ông Lê Hữu Lam đã gây hậu quả nghiêm trọng về quản lý kinh tế.