Cam kết năm 2018 của CSGT TP.HCM

(PL)- Cùng với việc hạn chế CSGT ra đường thì sai phạm của CSGT khi được phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm.