Không giao địa phương làm cao tốc Bắc - Nam

Không giao địa phương làm cao tốc Bắc - Nam

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội có ý kiến giao Bộ GTVT thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, thay vì giao các địa phương làm chủ đầu tư như đề xuất của Chính phủ.
Chuyển 2 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Chuyển 2 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận chuyển đổi dự án thành phần quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An) thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công.