Lý do doanh nhân Mỹ, châu Âu ít đầu tư tại Việt Nam

Lý do doanh nhân Mỹ, châu Âu ít đầu tư tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 26/11/2019

(PLO)- Các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu chưa đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam do cơ cấu kinh tế Việt Nam, khâu sản xuất và công nghệ không phù hợp. 

Làm sao để người dân hài lòng?

Làm sao để người dân hài lòng?

Thứ Ba, ngày 13/12/2016

(PLO)- Có cơ chế giám sát nhân viên tại nơi làm việc để kịp thời chấn chỉnh, loại bỏ các hành vi nhũng nhiễu, không đúng giờ, ưu tiên người thân, quen... Công khai việc xử lý nghiêm những cán bộ quan liêu, gây khó khăn, nhũng nhiễu, tiêu cực.