Quảng Nam có tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh

(PLO)- Ông Nguyễn Như Công, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức được điều đồng, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam có 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(PLO)- Ông Trần Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng Nai có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

(PLO)- Ông Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch HĐND; ông Cao Tiến Dũng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.