Tại sao 'con em lãnh đạo' trong ngành bảo hiểm xin nghỉ?

Tại sao 'con em lãnh đạo' trong ngành bảo hiểm xin nghỉ?

Thứ Ba, ngày 24/4/2018

(PLO)- BHXH Việt Nam cho rằng nhiều con em lãnh đạo xin nghỉ việc vì áp lực công việc.