Thu hồi nước đóng bình Vimass làm từ nguồn nước mương

Thu hồi nước đóng bình Vimass làm từ nguồn nước mương

Thứ Ba, ngày 16/6/2020

(PLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm nước uống đóng chai Vimass được làm từ nước mương.

Hải Phòng: Lấy nước mương sản xuất nước đóng bình suốt 2 năm

Hải Phòng: Lấy nước mương sản xuất nước đóng bình suốt 2 năm

Thứ Năm, ngày 11/6/2020

(PLO)- Cơ sở sản xuất nước đóng chai lấy từ nguồn nước mương đã hoạt động chui hơn 2 năm. Sản phẩm nước từ nguồn nước mương này vẫn được bán cho các cơ quan, trường học.