Năm năm không rời di ảnh vợ

Năm năm không rời di ảnh vợ

(PLO) - Ông đem theo bức ảnh của người vợ quá cố trên mọi nẻo đường và mỗi khi ngồi ăn ông đều để hình bà trên bàn, bên cạnh mình.