Ba bước xem xét học sinh tiểu học có thể học vượt lớp

Ba bước xem xét học sinh tiểu học có thể học vượt lớp

Thứ Ba, ngày 12/5/2020

(PLO)- Dự thảo thông tư mới cho phép học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.