Sau bê bối đời tư, 'Hoàng A Mã' quy y cửa Phật

Sau bê bối đời tư, 'Hoàng A Mã' quy y cửa Phật

Thứ Hai, ngày 30/11/2015

Tài tử Trương Thiết Lâm thừa nhận đã làm lễ quy y theo nghi lễ Phật giáo Tây Tạng.