Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa

Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa

Thứ Sáu, ngày 14/6/2019

(PLO)- Luật đã quy định cụ thể về thành phần Hội đồng quốc gia thẩm định SGK, bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín…

Giáo viên mầm non lương thấp, không đủ nuôi thân

Giáo viên mầm non lương thấp, không đủ nuôi thân

Thứ Tư, ngày 17/4/2019

(PLO) – Lương quá thấp trong khi công việc lại vất vả nhất trong các bậc học khiến TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung luôn trong tình trạng thiếu giáo viên mầm non.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm chính khi tổ chức HS đi ngoại khóa

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm chính khi tổ chức HS đi ngoại khóa

Thứ Hai, ngày 5/1/2015

Sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải là Trưởng Ban tổ chức, là người chịu trách nhiệm chính tất cả các vấn đề liên quan đến chuyến đi ngoại khóa.