Cưỡng chế đất 138 Hải Phòng cho Trung tâm Tim mạch

Cưỡng chế đất 138 Hải Phòng cho Trung tâm Tim mạch

Thứ Ba, ngày 3/4/2018

(PLO)- Chủ tịch UBND quận Hải Châu ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.