Người dân giao nộp nhiều súng, kiếm, mã tấu cho công an

Người dân giao nộp nhiều súng, kiếm, mã tấu cho công an

Thứ Năm, ngày 23/4/2020

(PLO)- Đây là số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà nhân dân giao nộp được từ đầu năm 2019 đến quý I năm 2020.