Trâu, bò lậu ồ ạt tràn qua biên giới

Sáng sớm, trên dòng sông Cái Cỏ tại xã Hưng Điền (Tân Hưng, Long An), từng đàn trâu, bò từ bên kia biên giới Campuchia ồ ạt đổ về Long An. Mỗi ngày ước tính có hàng trăm con trâu, bò vượt biên giới vào Long An mà không gặp bất cứ sự trở ngại nào.