Tỉnh nào có điểm phòng, chống tham nhũng cao nhất VN?

Tỉnh nào có điểm phòng, chống tham nhũng cao nhất VN?

Thứ Năm, ngày 16/3/2017

(PLO)- Qua kiểm tra, cả nước chỉ phát hiện một đơn vị sai phạm trong việc trích tiền ngân sách mua quà tặng; một số tỉnh không phát hiện tham nhũng.

Chấm điểm phòng, chống tham nhũng cho các tỉnh

Chấm điểm phòng, chống tham nhũng cho các tỉnh

Thứ Năm, ngày 16/3/2017

(PLO)- Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của các tỉnh sẽ được chấm bằng điểm, dựa trên bốn nội dung chính.