Án mạng từ chuyện 3 điếu thuốc

Án mạng từ chuyện 3 điếu thuốc

Thứ Ba, ngày 23/2/2021

(PLO)- Không hóa giải được mâu thuẫn về chuyện xin thuốc lá bị chửi, hai bên cãi nhau dẫn đến án mạng.