Đề nghị cách chức trong Đảng đối với giám đốc Sở TTTT Phú Yên

Đề nghị cách chức trong Đảng đối với giám đốc Sở TTTT Phú Yên

Thứ Tư, ngày 29/7/2015

(PLO)- Giám đốc Sở TT&TT Phú Yên Lê Thanh Phương có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế khi thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, gây thoát thoát nghiêm trọng.

Điều tra sai phạm của giám đốc Sở TT&TT Phú Yên

Điều tra sai phạm của giám đốc Sở TT&TT Phú Yên

Chủ Nhật, ngày 8/2/2015

(PLO)- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Yên bị điều tra, xử lý hình sự do có nhiều sai phạm nghiêm trọng về quản lý tài chính khi thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.