Kết nối

• Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ không phải là biển có bị ô nhiễm dạng này, dạng khác hay không, thủy triều đỏ có ảnh hưởng thế nào, nhà máy nào vi phạm, mà là: