Vietnam Airlines từ chối vận chuyển pin Lithium bị hư hỏng

Vietnam Airlines từ chối vận chuyển pin Lithium bị hư hỏng

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

(PLO)- Vietnam Airlines đã triển khai cấm vận chuyển pin Lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium ảnh hưởng tới an toàn bay trên tất cả chuyến bay kể từ ngày 15-11-2019.