Chuyện ông trưởng thôn 34 năm bền bỉ

(PL)- Ông được dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn 34 năm qua. Ông còn được chọn là đại biểu tham dự lễ biểu dương những tấm gương bình dị mà cao quý của tỉnh Quảng Ngãi.