Trạng Tí lại lỗi hẹn các em ngay ngày Quốc tế Thiếu nhi

Trạng Tí lại lỗi hẹn các em ngay ngày Quốc tế Thiếu nhi

Thứ Hai, ngày 1/6/2020

(PLO)- Sau thời gian hoãn chiếu vì COVID-19, bộ phim Trạng Tí tiếp tục lỗi hẹn các em thiếu nhi. 

Trạng Tí của Ngô Thanh Vân hoãn chiếu vì COVID-19

Trạng Tí của Ngô Thanh Vân hoãn chiếu vì COVID-19

Thứ Bảy, ngày 14/3/2020

(PLO)- Trạng Tí do nhà sản xuất Ngô Thanh Vân thực hiện đã hoãn chiếu do dịch COVID-19.